Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

När du söker en ledig lägenhet, parkeringsplats och förråd hos oss finns vissa krav som måste uppfyllas för respektive objekt. Här nedan kan du läsa om vad som gäller för lägenhet respektive parkeringsplats och förråd.

Våra inkomstkrav för bostadslägenhet

För att kunna hyra en lägenhet hos oss behöver du ha fyllt 18 år och ha en god ekonomi. Du behöver ha ett svenskt personnummer och ha inkomst från arbete, pension eller studiemedel i Sverige. Innan vi tecknar avtal med dig gör vi en kreditkontroll, vi accepterar inte betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder och du ska ha skött dina åtaganden i tidigare boende utan anmärkning.

För att bli godkänd som ny hyresgäst till en lägenhet krävs det att din inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. När hyran är betald ska den du ha ett bestämt belopp kvar per månad (netto), enligt nedan.

 • 9 500 kronor för en ensamstående vuxen
 • 16 100 kronor vid sammanräkning med medboende
 • 2 900 kronor extra per barn

För att kunna sammanräkna inkomsten med medboende krävs att sammanboende pågått varaktigt i minst 12 månader.

Generella krav för bostadslägenhet

Din inkomst styrks med intyg från fast anställning, längre vikariat/projektanställning. Pensionsutbetalningar ska styrkas genom intyg från pensionsmyndigheten samt eventuella ersättningar från tjänstepension. Studier ska styrkas med intyg från CSN och högskola/universitet som intygar kommande studier i minst ett år framåt.

När du tecknar ett hyresavtal med oss för lägenhet ska du ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och därmed också vara folkbokförd i lägenheten. Du behöver också säga upp eventuellt tidigare förstahandskontrakt och visa upp det uppsagda kontraktet för oss. Om du äger en bostad måste du sälja den inom 6 månader från kontraktsdatum på vår lägenhet.

Antal personer per lägenhet

För att förhindra trångboddhet och osunda boendeförhållanden i våra fastigheter ska antal boende i lägenheten vara rimligt i förhållande till storleken på lägenheten. För oss innebär det:

 • 1 rok max två personer
 • 2 rok max tre personer
 • 3 rok max fyra personer
 • 4 rok max sex personer
 • 5-6 rok max åtta personer

Våra generella krav för parkeringsplats och förråd

För våra parkeringsplatser och förråd gäller kösystem. Din köpoäng räknas från det datum du registrerar dig som sökande på Mina sidor. Du tilldelas en poäng per dag.

 • Du ska ha fyllt 18 år för att kunna teckna kontrakt med oss.
 • Du ska ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Vi tar alltid en kreditkontroll innan kontrakt tecknas. Betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder accepteras inte.
 • Du behöver även uppfylla krav om godtagbar inkomst i förhållande till hyra.
 • För parkering på en bilplats, MC-plats eller garageplats måste ditt fordon ha godkänd fordonsbesiktning samt vara skattat och försäkrat.

 

Mer information

Hur söker jag ledigt objekt?