Hur söker jag ledigt objekt?

Våra lediga objekt annonseras antingen via bostadsförmedling eller här på vår hemsida. Du anmäler intresse till de lediga objekten genom att logga in på Mina sidor. Har du inte sedan tidigare något konto på Mina sidor kan du kostnadsfritt skaffa dig det.

För samtliga objekt som annonseras visas hyran utan moms. Om du söker ett förråd eller parkeringsplats men inte är hyresgäst på adressen kommer du att debiteras moms på hyran. Momsen är 25% och läggs på den hyra som visas i annonsen.

Söka lägenhet

Vi har inget kösystem för våra lägenheter. Vi har istället valt att förmedla våra lediga lägenheter genom slumpmässig lottning som sker efter avslutad annonsering.

Vi har inget förturssystem till lediga lägenheter.

Läs mer i Uthyrningspolicyn om vilka krav som behöver uppfyllas för att ha chansen att bli lottad till en lägenhet.

Viktig information till dig som söker lägenhet

  • Du behöver vara 18 år för att kunna söka lägenhet på Mina sidor.
  • Din intresseanmälan för lägenhet är personlig och kan inte överlåtas på någon annan.
  • Om du blir erbjuden visning av lägenhet du sökt måste du närvara på visningen för att räknas som intresserad. Kommer du inte på visningen räknas det som ett "nej tack". Efter visningen måste du tacka ja eller nej till lägenheten, så att vi vet om du är fortsatt intresserad.
  • Observera att om du svarat nej till 6 st erbjudanden om visning inom 6 månader blir du spärrad från att kunna söka våra lediga lägenheter på hemsidan under 4 månader.
  • Om du inte svarat på 3 st erbjudanden om visning inom 6 månader är du under 4 månader spärrad från att kunna söka våra lediga lägenheter på hemsidan.
  • Om du är lottad till en lägenhet måste du för att kunna skriva på hyreskontraktet, säga upp eventuellt annat förstahandskontrakt och visa uppsägningsbekräftelsen för oss. Om du äger en bostad måste du sälja den inom 6 månader från kontraktsdatum på vår lägenhet.

Antal personer per lägenhet

För att förhindra trångboddhet och osunda boendeförhållanden i våra fastigheter har vi en regel för hur många som får bo i en lägenhet:

1 rok max två personer
2 rok max tre personer
3 rok max fyra personer
4 rok max sex personer
5 rok max åtta personer
6 rok max åtta personer

Söka parkeringsplats och förråd

Vi har inget kösystem för lägenheter men för våra lediga parkeringsplatser och förråd gäller kösystem. Din köpoäng räknas från det datum du registrerar dig som sökande på Mina sidor. Du tilldelas en poäng per dag.

Om flera söker samma parkeringsplats erbjuds den med längst kötid platsen först. Tackar du nej går erbjudandet vidare till nästa sökande. Om du tecknar kontrakt på ett sökt objekt så nollställs din söktid för objektskategorin.

Om du som registrerat dig på Mina sidor inte loggat in under ett år kommer din profil att raderas och kötiden går därmed förlorad. Innan detta sker får du ett e-postmeddelande med information om att din profil snart raderas.

Våra krav för att hyra parkeringsplats och förråd
För att kunna teckna avtal behöver du vara över 18 år och vara skuldfri. Vi gör en kreditupplysning på dig innan kontrakt tecknas. Du behöver även uppfylla krav om godtagbar inkomst i förhållande till hyra.

För parkering på en bilplats eller garageplats måste ditt fordon ha godkänd fordonsbesiktning samt vara skattat och försäkrat.

Prioritering för parkeringsplats och förråd
En intressent som redan är bostadshyresgäst hos Wåhlin Fastigheter i fastigheten eller området har förtur till parkeringsplats och förråd.

I vissa områden erbjuds parkeringsplats och förråd endast till boende i området och inom Wåhlin Fastigheter.

Byte av parkeringsplats
Om du redan hyr en parkeringsplats och vill byta till en annan behöver du söka den nya platsen här via Mina sidor och sedan säga upp din nuvarande plats. Ordinarie uppsägningstid gäller för parkeringsplatsen och du kan behöva betala dubbla hyror om hyrestiden för platserna överlappar varandra.

När får jag svar?

Vi kontaktar lottad spekulant via mail. I övrigt kan du alltid se besked på intresseanmälan via Mina sidor.

Uppsägning av avtal

Uppsägning av hyreskontrakt ska ske skriftligt. Vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal står i ditt hyreskontrakt och kan ses på Mina sidor.

Uppsägning kan ske via Mina sidor men det går också bra att använda uppsägningsblankett som kan hämtas på vår hemsida och sedan maila eller skicka in den per post.

 

 

 

Mer information

Ledigt just nu Uthyrningspolicy